Årsmötet i mars 2014 beslutade att föreningen utöver de två medlemsformerna aktiv medlem och seniormedlem, även inför en kategori kallad ”/Naturfotograf Emeritus”. Detta ger föreningen en möjlighet att hedra särskilt bemärkta medlemmar som på olika sätt betyder eller har betytt mycket för /N. Till 2014 års kandidater för ett ”/Naturfotograf Emeritus” föreslogs vid årsmötet tre medlemmar: Viking Olsson, Ingmar Holmåsen och Edvin Nilsson. Detta bifölls med acklamation av årsmötet.

Som ett hedersbevis på utnämningen erhåller varje ”/Naturfotograf Emeritus” ett personligt utformat diplom undertecknat av föreningens ordförande, Henrik Ekman. Som vi vet avled Viking Olsson sorgligt nog kort efter årsmötet varför utmärkelsen fått delas ut postumt.

På bilden ovan visar Ingmar Holmåsen upp sitt Emeritus-diplom hemma i sin trädgård i Bjurudden, inte långt från Malmköping i centrala Sörmland.


 

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET