Budet om Lennart Broborns frånfälle kom överraskande. Han blev funnen död en morgon på en av Hunnebergs stigar. Han lämnade livet i naturen med kamerorna invid sig.

Lennart tillhörde vår förening i trettio år och i en period som sekreterare. Han var inte bara noggrann i sin fotografering han var också en man som på ett personligt sätt i föreningssammanhang kunde göra påpekanden i ordningsfrågor. Till professionen var han lärare i matematik och fysik men också ansvarig för sin skolas dataverksamhet. Det var också som mycket datakunnig många av oss lärde känna Lennart. In i det sista höll han på att testa nya mjukvaror för än bättre digitalbehandling av bilder.

Trots sina 81 år såg Lennart framåt. Han hade fått nya linser i båda ögonen och kunde ånyo se naturen knivskarp i rena klara färger. Med nya kameraobjektiv såg Lennart fram mot hösten som om den vore en ny vår.

Må hans minne leva.

/Jan Grahn


 

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET