I år fick totalt 17 fotografer arbetsstipendier från Sveriges författarfond.
Fotografen Hans Strand fick 5-årigt arbetsstipendium, Helene Schmitz och Halil Koyutürk fick 2-årigt. 

1-årigt arbetsstipendium fick bland annat Mats Andersson/N som givit ut nio fotoböcker sedan 2009.

Författarfonden har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar (statistiskt beräknade eller s.k särskilda författar- och översättarpenningar), dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän (författare, översättare, tecknare och fotografer) kommer att vara 1 februari – 2 mars 2015.

Sveriges författarfond.

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET