Jan Grahn/N föreläser på Norsk Naturfotofestival 21 mars 2015.
Festivalen som pågår 20 - 22 mars, i Ski nära Oslo, har i år föreläsare från åtta länder.

Några av de medverkande fotograferna:
Jan Grahn och John Hallmén från Sverige.
Heikki Willamo, Finland.
Ragnar Axelsson, Island.
Sandra Bartocha, Tyskland
Bård Løken, Norge

Mer info

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET