”Det drar friska fläktar kring Sixten Jonsson”, skrev LTs Förlag 1961 i samband med att hans andra bok Fågelmyren kom ut, med bilder från Floran i Uppland. Och det gjorde det också när han i oktober 2014 gästade Naturfotografernas höstmöte för att dela med sig av sina minnen. ”Stark, spänstig och orädd är han personligen, och samma karakteristika gäller om hans bilder” – LTs ord för över femtio år sedan är alltjämt giltiga.

Det var därför med glädje som medlemmarna vid föreningens årsmöte i mars 2015 tilldelade Sixten Jonsson föreningens utmärkelse Naturfotograf Emeritus, som kan ges till ”nuvarande eller tidigare /N-medlem, som under en lång gärning varit en god ambassadör för Naturfotograferna – genom sin fotografiska kvalitet, sitt engagemang för naturen och sitt levande intresse för föreningen.”

Redan i sin debutbok Färöarna – fåglar och fångster 1959 visade Sixten Jonsson att han var en fotograf utöver det vanliga. Boken blev en stor kritikerframgång och Sixten hyllades inte bara för sina konstnärliga svartvita bilder. Han fick stor uppmärksamhet också för sitt arbetssätt. LTs lyfte fram hans mod i marknadsföringen: ”Många av bilderna är fångade med fotografen hängande i rep livsfarligt högt upp efter branterna på de färöiska fågelbergen, men till allt annat, som Sixten Jonsson inte fruktar, hör höjder, vilket kanske hänger ihop med att hans egentliga profession är timmermannens.”

Att han aldrig väjde för slit och umbäranden stod också fullständigt klart när hans bok ”Örn” kom 1969. Trycktekniskt ska den kanske inte jämföras med föregångarnas ypperliga djuptryck, men bilderna av havsörnarnas liv vid olika årstider gjorde djupt intryck på en hel generation av naturfotografer och andra intresserade.

 

2015 års diplom till Naturfotograf Emeritus har verkligen hamnat hos en mottagare som förtjänar det väl.

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET