Göran Ekström/N har en bildutställning "Med kamera bland skogens vilda djur" i Jämtland just nu.

Pågår: till och med september månads utgång. 
Plats: Wikners i Persåsen (beläget invid Storsjöns södra strand).

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET