Mattias Klum/N fotoutställning "Världar av liv"

Från och med 1 augusti till och med 11 oktober hänger Mattias Klums utställning Världar av liv i Malmö arenas foajéer.

Utställningen är den största som någonsin gjorts med Mattias bilder. Både äldre bilder och helt nya.

"Utställningen bygger på det unika perspektivet av en inbördes kombination av nio planetära gränser:
klimatförändringen, havsförsurningen, ozonet i stratosfären, de biogeokemiska faktorerna, den globala färskvattenanvändningen, förändringarna i markanvändning, förlusten av biologisk mångfald, kemiska föroreningar, och aerosoler i atmosfären."

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET