Vid Naturfotografernas årsstämma i Uppsala den 10 april 2016, valdes hela 8 fotografer av 21 sökande in i Föreningen. 
De som inte nådde riktigt ända fram den här gången, kommer att få ett personligt brev med konstruktiva omdömen.
 

De som uppfyllde kriterierna för inval är:

• Stefan Beskow
• Johan Lind
• Agnetha Lundberg
• Josefin Nilsson

• Edwin Sahlin
• Jonathan Stenvall
• Viktor Sundberg
• Niklas Virsén
 
Grattis och Varmt Välkomna till Naturfotograferna!

 

Anders Geidemark/ordf.

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET