Vid Föreningen Naturfotografernas årsmöte i Falun 26 mars 2017 skedde även inval av nya medlemmar. Efter ett grannlaga arbete av invalsgruppen – som i år glädjande nog hade hela arton sökande att behandla – kunde årsmötet gå på invalsgruppens rekommendation och välja in:

Tobias Dahlin, Jukka Lausmaa, Nicklas Wijkmark och Jörgen Tannerstedt.

Grattis, och Varmt Välkomna till Föreningen /N!

 

   

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET