Västmanlands läns museum 9 december 2017 - 11 mars 2018

 

Det finns djurarter vi tagit för givna som plötsligt inte finns där på samma sätt. Lärkan är en sådan. Och så finns de skygga och sällsynta som numera lever mitt ibland oss. Havsörnen var på väg att dö ut på sextiotalet. I dag återerövrar den vatten efter vatten. Denna vackra fotoutställning som tar upp ett ämne som berör oss alla.

Vår djurvärld förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till. Fotoutställningen invigdes den 9 december av naturfotograf Magnus Elander, som står bakom urvalet av Naturfotografernas bilder.

34 fotografer som alla är medlemmar i föreningen Naturfotograferna har fotograferat bilderna i utställningen.

Föreningen har verkat för fotoetik och naturvårdsengagemang sedan starten 1966. Med hänsyn och intresse för naturens motiv som utgångspunkt verkar föreningens medlemmar.

En fotoutställning producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

 

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET