Naturfotografernas styrelse 2018
Övre raden: Annette Seldén, Elisabeth Englin, Johannes Rydström och Patrik Leonardsson.
Undre raden: Thomas Andersson, Agnetha Lundberg och Johan Lind.


Vid Naturfotografernas årsmöte i Stockholm 18 februari 2018 avtackades flera styrelsemedlemmar för gedigna insatser för föreningen och för svenskt naturfotografi.

Anders Geidemark avtackades som ordförande, och Thomas Jågas och Magnus Martinsson avtackades för sina år som styrelseledamöter. Styrelsens och föreningens kontinuitet säkras genom att Annette Seldén, Elisabeth Englin, Johannes Rydström och Patrik Leonardsson sitter kvar i styrelsen.

Thomas Andersson, Falkenberg, och Agnetha Lundberg, Göteborg, valdes in som nya styrelsemedlemmar och som ny ordförande valdes Johan Lind, Stockholm.

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET