Utställning "vinnare och förlorare" på Västergötlands museum.
Visa till och med 6 maj.

Djurvärlden förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss människor och ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till.

Utställningen Vinnare & förlorare i svensk natur är en fotoutställning producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

(Foto: Tomas Järnetun)

> Mer info
> Museet

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET