En tunn linje mellan biologisk mångfald och ett minne av skog. Foto: Staffan Widstrand /N 


Det svenska skogsbruket är inte ekologiskt hållbart.

Idag ställer Naturfotograferna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige och Skydda Skogen, krav på en förändring av det svenska skogsbruket i en debattartikel i DN.

Vi skriver om hur Sveriges skogsbruk bryter mot internationella avtal och misslyckas med målsättningar satta av FN, EU och Sveriges riksdag. Verkligheten där skogar snarare missbrukas än brukas rimmar illa med den bild som är vanlig att Sverige är ett miljöpolitiskt progressivt land med vidsträckta naturskogar där vilda djur och växter trivs.

I artikeln för vi tillsammans fram krav som utgör nödvändiga steg för att Sverige ska kunna utveckla ett hållbart skogsbruk. Kraven är kortfattat att all skog med höga naturvärden måste omgående undantas från skogsbruk och ges ett skydd, att skogspolitiken i grunden måste förändras så det blir verkligt hållbart, och att minst 20 % av den produktiva skogsmarken ska ges långsiktigt skydd.

> Läs mer om detta på DN.se

 

För frågor och intervjuer, kontakta Staffan Widstrand /N, telefon: 070 657 33 24

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET