Strandskog med höga naturvärden. Foto: Staffan Widstrand /N

Idag kräver 1 200 fotografer från 25 länder och 9 föreningar för naturfotografer och -filmare i Europa att 20 % av den produktiva skogsmarken i Sverige måste skyddas permanent och att alla avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden omedelbart måste dras tillbaka. 

– Vi är djupt oroade över situationen för den svenska skogen, säger Johan Lind, ordförande för Naturfotograferna.

Totalt 1 200 fotografer och filmare har skrivit under ett öppet brev som idag skickas till näringsministern, miljöministern, landsbygdsministern, Skogsstyrelsens generaldirektör och ett flertal skogsbolag.

– Dagens intensiva skogsbruk hotar de sista värdefulla naturskogarna och den biologiska mångfald vi skildrar med våra kameror. Den vilda och oexploaterade naturen utgör ofta grunden för vårt skapande. Genom filmer och bilder berättar vi historier och inspirerar och sprider kunskap om vackra landskap, fascinerande fåglar, spännande insekter och intressanta växter. Skogsbruket utsätter naturen för ett oerhört hårt tryck, säger Annette Seldén, styrelseledamot i Naturfotograferna.

Filmarna och fotograferna skriver i det öppna brevet att det inte är acceptabelt att skogar med höga naturvärden som är livsviktiga för biologisk mångfald och utgör unika delar av Europas sista vildmark, avverkas av FSC-certifierade skogsbolag. FSC är en skogscertifiering som ställer krav om att skogar med höga naturvärden inte får avverkas och att naturhänsyn ska tas vid avverkning.

– Som det är nu tar vi bort skogen för alltid och ersätter den med plantage. Dagens skogsbruk är en total vandalisering av vårt skogliga naturarv, säger Staffan Widstrand, medlem i Naturfotograferna och VD Wild Wonders International.


Fotograferna kräver följande:

1) Att formellt skydda 20 % av den produktiva skogsmarken i Sverige i enlighet med ledande naturvårdsforskning.

2) Alla avverkningsplaner i skogar med höga naturvärden måste omedelbart dras tillbaka.

3) Undanta alla skogar med höga naturvärden (värdekärnor inklusive registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper) från skogsbruk och skydda dem permanent.

4) Skogar i värdetrakter och kontinuitetsskogar samt skogar med okända naturvärden måste besökas i fält och inventeras innan planerade skogsåtgärder genomförs och om höga naturvärden upptäcks ska dessa områden undantas från skogsbruk. 

 

– Vi kan inte nog uttrycka värdet av vilda och intakta skogslandskap. Ska bilder endast skildra minnen av förlorad natur? Vi riskerar en framtid där ursprungliga naturskogar endast existerar i gamla böcker, dammiga arkiv och på gamla hårddiskar. Vi måste skydda det som finns kvar av våra värdefulla naturskogar nu, säger Thomas Andersson, vice ordförande i Naturfotograferna.

> Läs brevet här!


För frågor och intervjuer, kontakta Staffan Widstrand /N, telefon: 070 657 33 24

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET