Fotograf: Lars-Olof Hallberg
Författare: 
Förlag: Votum
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-85815-60-9

Fjällbondens avsked, de sista fjällägenheterna - Boken skildrar ett urval av de sista statligt ägda gårdarna ovan odlingsgränsen i Norrland, något som kallas för fjällägenheter (odlingslägenheter).

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET