Människans utveckling på jorden har alltid skett i närhet till jorden, skogen, vattnet. I naturen, med naturen.  Årtusenden av dessa möten mellan människa och miljö har format oss att älska det estetiska och nära i naturens former och färger.

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET