Fotograf: J-P Lahall
Författare: Arne Johnsson
Förlag: Eget förlag
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-980164-0-6

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET