VINNARE och FÖRLORARE 

i svensk natur

2022
Stockholm: 12 augusti – 26 september (Strandvägskajen) > Aktiviter

En turnerande utomhusutställning med tillhörande pedagogiskt program
som ställs ut i samarbete med kommuner och museer.

2021 visades utställningen i Uppsala (21 aug – 26 sep) och i Falun (1 ok – 8 nov).
2022 har utställningen hittills visats i Malmö (1 april – 9 maj) och Luleå (23 juni – 8 augusti).Se filmen!

 

 

Forskarna är alltmer eniga. Vi lever i det sjätte massutdöendets tid.
Senaste gången var för 66 miljoner år sedan när dinosaurierna försvann. Då var det ett asteroidnedslag.
Idag är det vi själva som är orsaken. Så mycket som en miljon arter riskerar att försvinna.

I Sverige är flera tusen arter rödlistade, det vill säga i någon grad hotade.

Samtidigt har många arter tagit en rungande revansch. I våra skogar strövar åter stora rovdjur.
Över vattnen svävar havsörnen och vid kusterna vilar sälarna åter på sina gamla kobbar.

Bilden är motsägelsefull, men det finns ett mönster.
De djur som jagades till utrotningens gräns kommer igen när vi slutar förfölja dem.
De som förgiftades repar sig när kemikalierna inte längre får användas. 

Men de arter som har kräsna krav på sin miljö,
specialisterna som behöver gamla skogar eller slåtterängar, de har det fortsatt svårt. 


Med projektet VINNARE och FÖRLORARE  i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna
uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. 

– Navet i projektet är en fotoutställning med bilder på 35 utvalda svenska arter –
– Utställningen har hittills visats utomhus i Uppsala, Falun, Malmö, Luleå under 2021 och 2022 –
– I augusti–september 2022 visas den på Strandvägskajen i Stockholm –

Ett pedagogiskt material följer med utställningen.
På varje ort kommer ett regionalt eller kommunalt museum med ett brett lokalt kontaktnät
och stor vana vid programverksamhet och pedagogisk verksamhet att vara samarbetspart.

 

I samband med Naturfotografernas 50-årsjubileum 2016 producerades utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet. Utställningen fick mycket positiv respons. Detta inspirerade till att skapa ett fullödigt kommunikationsprojekt om biologisk mångfald. Navet är fortsatt en fotoutställning som nu visas utomhus i publik miljö. Nya bilder har valts ut och faktainnehållet uppdaterats. Samarbetsparter på respektive ort ordnar programverksamhet för allmänheten och pedagogisk verksamhet riktat till skolor i regionen samt sköter marknadsföringen lokalt och regionalt..
Projektet genomförs med finansiellt stöd från Postkodstiftelsen. #postkodeffekten #projektförförändring

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET