På utställningsorterna finns samarbetsparter, oftast ett kommunalt eller regionalt museum, som under utställningsperioden bjuder in skolklasser att tillsammans med museets pedagoger uppleva och reflektera kring utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur.

Syftet är att öka elevernas kunskap om svenska vilda djur, de faktorer som påverkar deras livsutrymme och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Målet är också att ge eleverna framtidshopp. Genom att öka våra kunskaper om arternas levnadssätt och förstå deras krav på miljön går det att sätta in rätt naturvårdsåtgärder och därmed påverka utvecklingen så att fler arter i Sverige blir vinnare i stället för förlorare.

Museet Biotopia i Uppsala har för vår räkning tagit fram ett särskilt pedagogiskt program kopplat till utställningen. Programmet är avsett att användas i samband med ett besök i utställningen, vilket alltid är att föredra, men det går också att genomföra helt och hållet i skolan. 

Ibland är det kanske inte möjligt för klassen att ta sig till utställningsorten eller så har kanske utställningen redan flyttats till nästa ort.

 

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET