Landskap: Sörmland
Ort: Tystberga
Invalsår: 1976
Webb:

Hans Ring är lärare inom natur- och faunavård. Fotograferar gärna djurens beteende och har ägnat mycket tid att dokumentera livets utvecklingshistoria från kambrium till nutid, speciellt dinosauriernas och däggdjurens utveckling. Ägnat mycket tid åt fältarbete med inventeringar, vattenprovtagningar och analyser i laboratorium. Miljörapporter och miljökonsekvensbeskrivningar har också varit hans arbetsfält. Numera nybliven pensionär.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET