Landskap: Uppland
Ort: Stockholm
Invalsår: 2020
Instagram: @micromundusphotography
Facebook: @micromundusphotography
 

Håkan har alltid lockats av det osynliga. Med vetenskap som ledstjärna fascineras han av vad man kan hitta bortom vad som är möjligt att se med blotta ögat, vare sig det är avlägsna stjärnor eller mikroskopiska livsformer. Håkans drivs av att fotografera naturens skatter i den mikroskopiska världen. En plats där konst och vetenskap möts. 

Den mikroskopiska världen är, i likhet med rymden, en närmast oändlig värld som till stor del är outforskad. I vart fall av gemene man eftersom den är osynlig för det nakna ögat. Om man ser sig omkring ser man växter, svampar, fåglar och andra djur, men faktum är att merparten av allt liv på jorden är mikrober och kan inte ses utan ett mikroskop. Forskare bedömer att det kan finnas så mycket som 100 miljoner arter som är osynliga för ögat. Den intrikata skönheten i naturens design och de känsliga strukturerna i små livsformer fascinerar och genom sina fotografier vill Håkan skapa nyfikenhet och öka medvetenheten kring betydelsen av denna osynliga värld.

Håkan fotograferar nästan uteslutande vattenlevande livsformer. Det fantastiska är att naturens skönhet finns i varje vattendroppe. Den finns i sjöar och hav precis där man är, och man behöver inte resa jorden runt för att hitta fantastiska motiv. Med ett fåtal undantag är Håkans motiv infångade i dammarna vid Drottningholms slott i Stockholm och i Mälaren. 

Håkan har ett stort engagemang i sociala medier, men har även medverkat i utställningar i USA, England och Skottland. Hans bilder har publicerats i flertalet nationella och internationella tidskrifter och magasin såsom National Geographic, Discover Magazine och Microscopy Today. 

Håkan har i flera år tävlat framgångsrikt internationellt och tilldelats flera framskjutna placeringar och utmärkelser, t.ex. i Olympus Life Science Image of the Year Award och Nikon Small Worlds.  

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET