Människans utveckling på jorden har alltid skett i närhet till jorden, skogen, vattnet. I naturen, med naturen.  Årtusenden av dessa möten mellan människa och miljö har format oss att älska det estetiska och nära i naturens former och färger.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: seldenphoto [att] telia.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET