PRESSINFORMATION 22-06-20
> Pressrelease som pdf

Stor utomhusutställning med bilder av Sveriges främsta naturfotografer till Luleå

Den 23 juni kommer utomhusutställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” till Luleå. Bilderna, som ställs ut i storformat, visar 35 svenska djurarter. Från ”vinnare” som havsörn som gjort en stark comeback i svensk natur till ”förlorare” som apollofjäril som är på tillbakagång överallt utom på Gotland. Med utställningen vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. Utställningen visas utomhus i Hermelinsparken och sker i samarbete med Norrbottens museum. 
 
– Vi lever i det sjätte massutdöendets tid. Senaste gången var för 66 miljoner år sedan. Då var det ett asteroidnedslag. Idag är det vi själva som är orsaken.
 
Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och medlem i Naturfotograferna, berättar om utställningen som han skrivit texterna till. Hans röst är välbekant för alla som tittat på naturfilmer på SVT. Där är han ansvarig för inköp av naturfilmer från utlandet och brukar också stå för den svenska speakerrösten.  
 
– Men alla arter är inte förlorare. Både grågåsen och havsörnen som var nära att försvinna har kommit tillbaka på ett strålande sätt. I våra skogar strövar åter stora rovdjur, och vid kusterna vilar sälarna på sina kobbar som länge var tomma. Så det finns hopp och möjlighet att påverka, vilket också är viktigt att visa i en sån här utställning.
 
Luleå är fjärde anhalt på en utställningsturné som även inkluderar städerna Stockholm, Malmö, Uppsala och Falun. På varje ort samarbetar Naturfotograferna med ett kommunalt eller regionalt museum, som arbetar pedagogiskt med skolorna kring utställningens tema om biologisk mångfald och arrangerar programverksamhet för allmänheten. 

I Luleå är Norrbottens museum samarbetspart och kommer att ha utställningen som närmsta granne i Hermelinsparken. 

– Vi är väldigt glada att vi får vara värd för den här fina utställningen med inspirerande och personliga bilder av flera spännande djurarter, säger Annika Svonni Josbrant, pedagog på Norrbottens museum.

– Under sommaren kommer vi att erbjuda lekfulla visningar kopplade till utställningen fö r att öka kunskapen om biologisk mångfald och svenska vilda djur, samt skapa nyfikenhet och framtidshopp, säger Annika Svonni Josbrant.

– Vi kommer också att erbjuda exkursioner och fö redrag kopplade till utställningen.

Invigning av utställningen sker torsdag 23 juni klockan 13.00 i Hermelinsparken. 

 
Fotograferna: Föreningen Naturfotograferna samlar Sveriges bästa naturfotografer, alla med ett uttalat natur- och miljöengagemang. Deltagande fotografer i utställningen inkluderar kända namn som Brutus Östling och Staffan Widstrand, nestorn Jan Grahn, 90 år fyllda, och en av föreningens yngsta medlemmar, Isabella Chowra.

Stöd: Projektet Vinnare och förlorare i svensk natur har möjliggjorts tack vare bidrag från Postkodstiftelsen. För att ett projekt ska kunna få stöd av Postkodstiftelsen ska det vara kopplat till något av FN’s globala miljömål. Vinnare och förlorare i svensk natur är främst kopplat till målet ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Utställningsfakta: Utställningen ställs ut på publika platser i Uppsala, Falun, Malmö, Luleå och Stockholm under hösten 2021 och våren och sommaren 2022. Utställningen belyses efter mörkrets utbrott och är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet. Ett pedagogiskt material följer med utställningen.

I Luleå visas utställningen från 23 juni till 9 augusti 2022 i Hermelinsparken. Lokal samarbetspart är Norrbottens museum. Information om programpunkter som föredrag, visningar och exkursioner under utställningsperioden kommer att publiceras på museets hemsida: www.norrbottensmuseum.se  
 
 

För mer information kontakta:
• Magnus Elander, projektledare hos Naturfotograferna, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 070-669 10 21
• Catrine Backman, kommunikatör Norrbottens museum, 073-231 36 56, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Pressbilder: Publicering av pressbilderna får ske utan kostnad förutsatt att publiceringen gäller projektet Vinnare och förlorare i svensk natur.

> Ladda ned högupplösta pressbilder här.


Bildtexter:  | Bildtexter pdf

Apollofjäril
Stor och vit är apollofjärilen lätt att känna igen, Europas största dagfjäril med mellan sex och nio cm mellan vingspetsarna. Den flyger under några högsommarveckor och växlar mellan bergknallarna där äggen läggs på värdväxten kärleksört och ängsmarker där den finner blommor med nektar. Apollofjärilen behöver kalkhaltiga hällmarker med gles skog för sin förökning. På Gotland är den vanlig. Men på andra håll i Sverige har den gått starkt tillbaka, kanske för att skogen inte längre betas av tamboskap, kanske på grund av försurningen av marken. Foto: Torbjörn Arvidsson/N

Brunbjörn
Björnen i Sverige är en ovanlig framgångssaga. I andra länder kantas dess återkomst av hårda konflikter. Här har stammen kunnat växa till och sprida sig söderut utan större debatt. För hundra år sedan var björnen illa ute, hårt jagad både för nöjes skull och för att den sågs som hot mot fribetande tamdjur. Botten nåddes för hundra år sedan. Då fanns det kanske 130 björnar i Sverige. När den till slut fridlystes inledde björnen en enastående comeback. Idag har vi omkring 3 000 björnar i Sverige. Foto: Magnus Elander/N

Brushane
När betande djur höll växtligheten kort på södra Sveriges strandängar var det flera nordliga vadarfåglar som även häckade i söder. Brushanen var en av dem. Men när betet upphörde och markerna växte igen tackade den för sig. Idag får vi åka upp till norrländska myrar för att se brushanarna utföra sitt stumma arenaspel, iförda sina engelska domarperuker i varierande kulörer. Men även här har det skett en betydande minskning av antalet. Kanske till och med en halvering under de senaste decennierna. Foto: Brutus Östling/N 

Snok
Minskningen av antalet gårdar med djur har drabbat snoken hårt. När gödselstackarna blivit allt färre har den fått svårt att hitta bra ställen att lägga sina mjuka ägg. Inne bland spillning och halm fann snokhonan perfekta förhållanden. Nu får hon ofta leta förgäves och antalet snokar har minskat kraftigt, särskilt i Norrland. På Gotland har även utdikningar slagit hårt mot snoken. Om du träffar på en snok - njut. Den är både ofarlig och vacker att se på. Foto: Johan Lind/N

Berguv
Berguven förföljdes i gamla tider och när den fridlystes för sjuttio år sedan stod de flesta gamla uvberg tomma. Fredningen kom just som uvarna mötte ett nytt hot från olika miljögifter. Men användningen av kvicksilver och DDT förbjöds, samtidigt som ideella naturvårdare började föda upp uvar som släpptes ut. I slutet av 1990-talet nådde stammen en topp på cirka 600 par. Många soptippar fick sitt eget par uvar som levde gott på alla råttor. Nu är tipparna stängda och uvstammen har på senare år gått tillbaka. Ingen vet riktigt varför. Foto: Viktor Sundberg/N

 

Publicerat
Sveriges Radio P4 Norrbotten juni -22

Camera Natura dec -21

Sveriges Radio 30 okt -21
• Dala Demokraten 2 okt -21
• Dalarnas Tidningar 4 okt -21

Annonsbladet, Dalarna 27 sep -21
• Tidningen Vi sept -21

• Uppsala Nya Tidning 19 aug -21
• Natursidan.se 19 aug -21
• Sveriges radio P4 Uppland 19 aug -21
• Uppsalamagasinet Luthagsnytt 20 aug -21
• Uppsala Nya Tidning 22 aug -21
• Sveriges Natur 23 aug -21

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET